Affaldssortering

12 produkter

Fra januar 2023 kommer der nye krav til affaldssortering i virksomheder. Dette betyder at alle danske virksomheder nu skal sortere deres affald efter samme regler som den private husholdning. 

De nye krav kommer til at gælde for sortering af alt affald, det vil sige, at der skal sorteres på glas, metal, plast, papir, pap, træ, genanvendeligt affald, restaffald og mad/drikkekarton.

Affaldet skal som udgangspunkt sorteres særskilt, altså skal man have en spand til hver affaldsfraktion f.eks. en til metal og en anden til plast. For husholdningslignende affald er det dog tilladt at indsamle nogle affaldsprodukter sammen. Det er fx metal, plast og glas, papir og pap, og plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

Sortering

Stand

Pris (Inkl. moms)

Farve

Mærke

Produkttype

Mål B cm

Mål H cm

12 ud af 12 produkter

Tips til nem affaldssortering: 

1. Placer affaldsstationerne strategisk 

For at affaldssorteringen bliver en succes i virksomheden skal det gøres nemt for alle, og det bliver det, ved at placere affaldsspande strategisk rundt mange steder på arbejdspladsen. Et eksempel på strategisk placering er, at man placerer affaldsspande til mad/drikke affald i køkken, kantine og andre stedet for der findes mad. Papir og pap sortering man med fordel placeres der hvor man også printer eller i kopirum. Har I en arbejdsplads med flere etager, skal der placeres affaldsstationer på alle etagerne for at gøre det nemt for medarbejderne. 

2. Brug piktogrammerne 

Det skal være nemt for medarbejderne at se hvilket affald der skal i hvilken beholder. Derfor er det vigtigt, at bruge ensartede logoer til affaldssorteringen. En nem løsning er at bruge allerede eksisterende piktogrammer (de kan fx downloades fra Dansk Affaldsforening helt gratis). Piktogrammerne bruges også af forskellige fødevarevirksomheder til at vise hvordan emballage skal sorteres. Det kan også være en ide, at printe en plakat med piktogrammerne, så medarbejderne kan informeres om, hvad de forskellige piktogrammer står for, og hvilken affald der hører under de forskellige kategorier.