Nyhedsbrev
Ring mig op!

Fra
Til
Time range is not valid

Producenter

Information

Kategorier

Co2 footprint på kontormøbelindretning

10 nye arbejdsstationer vs. 10 brugte arbejdsstationer

Se nogle uddrag af en rapport som sammenligner co2 footprint ved 10 nye arbejdsstationer, med co2 footprint ved 10 brugte arbejdsstationer. Rapporterne bygger på blandt andet vedtagne EU standarder.

Har du spørgsmål til disse rapporter og vil høre hvordan du og din virksomhed kan få gavn af dem, så kontakt os direkte pr. mail eller telefon.

Genanvendelsesværdien ved at vælge 10 brugte arbejdsstationer frem for 10 nye.

Co2 rapport footprint på kontormøbelindretning

jkOffice tilbyder Co2 måling på din kontorindretning. Få en komplet rapport over Co2 udledningen på jeres indretningsløsning, som kan bruges direkte i jeres grønne regnskaber. Rapporten kan bruges til at belyse Co2
footprint på forskellige indretningsløsninger og dermed bruges til at træffe de rigtige beslutninger også ud fra et miljømæssig perspektiv. Miljørapporten er baseret på baggrund af principperne ved taksonomi forordningen, GHG protokollen med en detaljegrad på Scope 3 niveau.

Miljørapport på Co2 udledning kan kortlægge:

 1. Co2 udledning belyst i forbindelse med konkret indretningsforslag.
  - Brug aktivt Co2 udledning som et udvælgelseskriterie i forbindelse med indretningen. (f.eks. at indrette med brugt/istandsatte møbler vil typisk give en besparelse på op imod 70% af Co2 forbrug end ved indretning med nye møbler.

 2. Årsrapport Co2 udledning.
  - Modtag en samlet Co2 rapport over alle møbelindkøb årligt.

 3. Co2 udledning pr. faktura
  - Få løbende Co2 udledning belyst på faktura i forbindelse med møbelindkøb.

 4. Co2 beregning over den samlede arbejdsstation evt. inkl. IT hardware.

 5. Co2 beregning på hele jeres nuværende setup , også måling af møbler som ikke er købt hos

Co2 rapport LCA hjulet

Livscyklusvurdering

Vurdering af livscyklus hjælper os med at forstå produkters klimapåvirkning gennem hele deres livscyklus. De inkluderede livscyklusstadier er illustreret i LCA-hjulet, hvor det samlede CO2-tryk er opsummeret.

Livscyklusfaser

Livscyklusvurdering (LCA) er en metode til at vurdere produkters miljøbelastning gennem hele livscyklus - fra udvinding af råmaterialer, fremstilling og transport, brugen af løsningen og frem til og med bortskaffelse og/eller genbrug

Fremstilling - Uden for opgørelse

Denne del dækker råmateriale erhvervelse & behandling, herunder produktion af del-komponenter samt endelig fremstilling af hovedprodukt.

Transport - Uden for opgørelse

Transportfasen omfatter alt transport, der sker med fly, fragtskib og lette og tunge lastbiler fra produktionsvirksomheden til videresalg og endelig transport til slutkunden, inkl. emballage.

Brugsfase - Uden for opgørelse

Ved beregning af ’brugsfasen’ tages der højde for klimapåvirkning fra elproduktionen i det land, hvor løsningen er i brug. Hertil indgår produkternes levetid og energiforbrug. Højere emissioner ved produktion af el vil resultere i, at brugsfasen udgør en større del af en enheds livscyklus.

Bortskaffelse

Bortskaffelsen eller genbrug den sidste fase af et produkts eksistens. Her sendes et produkt enten til genanvendelse, genbrug, renovation eller makulering. I mange tilfælde gennemgår dele af en enhed delvist i alle forskellige processer.

Istandsættelsesaftryk

Istandsættelsesaftryk refererer til den klimapåvirkning der opstår, ved genanvendelse af et produkt, som dermed skal igennem komponentudskiftning og klargøring. Ved køb af genanvendte produkter er der stadig en påvirkning af klimaet, men denne er betydeligt lavere end fremstilling af et nyt produkt.

LCA hjullet ved indretning af 10 arbejdsstationer.

Denne opsummering fremhæver de vigtigste resultater i rapporten, samt sætter klimapåvirkningerne i perspektiv. Formålet med rapporten er, via et uvildigt beregningsgrundlag, at kunne synliggøre klimapåvirkningen for produkter gennem hele deres livscyklus.

Rapporten vil på de efterfølgende sider gennemgå områder og enheder, for derved at skabe et mere detaljeret fundament for den beslutningstagen og planlægning, der bedst modsvarer de målsætninger og ambitioner der er relateret til energi, omkostninger og klima.

LCA-hjulet® visualiserer enten vugge til grav eller vugge til port klimapåvirkningen fra den valgte løsning. Senere i rapporten opgøres LCA resultaterne i nærmere detaljer. Dokumentation og beregningsmetodik der ligger til grund for rapporten, er baseret på GHG protokollens retningslinjer. Der henvises i øvrigt til Rejoose White Papers for yderligere information.